Jag såg på Hannas blogg att hon skrivit om en väggmålning som finns på en skola i Luleå kommun. Målningen är utanför en toalett och föreställer en typisk ”pojkfigur” (utan kjol) som lite busigt tittar över båsdörren in på en typisk ”tjejfigur” (med kjol).

toa2

 En modig elev ifrågasatte denna målning då hon upplevde den vara sexistisk. Rektorn Agneta Hedenströms bemötande på detta är enligt Aftonbladet ”Jag ser den mer med humor. Eleverna fick söka inspiration på nätet. Bilden är godkänd av personal efter projektet. Den hänger vid en personaltoalett”

EHHHHHHHHH VA?!??!?! Hur kan man som rektor stå för detta överhuvud taget? Ska inte rektorn genom huvudmannen vara ansvarig för att skollagen och diskrimineringslagen för skolan följs (rätta mig om jag har fel i detta). Som Hanna redan skrivit så himla bra tänker jag också att denna bild är att säga ”killar drivs av sin sexualitet och kan inte kontrollera den” och att faktiskt godkänna ett sådant beteende från dem. Med en bild som denna blir en reell tjuvkik över en toalettdörr inget man kan komma och påstå är fel, det finns ju redan som ett kul humoristiskt inslag i vardagen på väggen. Rektorn ser ju på det hela med humor.

Det är ju spännande att detta inte tas på mer allvar från skolan i fråga då det faktiskt finns lagar som talar om att denna sortens kränkande behandling inte får förekomma. Detta är formulerat i skollagen och diskrimineringslagen, och bryter de som jobbar i skolan mot detta kan de bli skadeståndsskyldiga. Det är alltså inte upp till var och en att känna efter vad den själv tycker i detta fall, eller fall som liknar detta. Det är faktiskt helt ovidkommande att rektor Agneta ”ser på detta med humor” för det finns ju en lag hon och övrig skolpersonal måste förhålla sig till!! I lagen står det en massa intressanta saker och alla som är intresserade borde gå in och lusläsa dem, men lite av det som står är:

”Förbud mot kränkande behandling

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).”

Och i en publikation som skolverket gett ut om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som man kan ha som handledning om man har svårt att veta hur man ska jobba med detta står det:

Syftet är att skydda barn och elever mot kränkningar
Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. De ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Förbud mot diskriminering och kränkande behandling
Det är förbjudet för huvudmannen och personalen att diskriminera ett barn eller en elev. Huvudmannen eller personalen får inte heller utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Om huvudmannen eller personalen bryter mot förbuden mot diskriminering och kränkande behandling, eller inte uppfyller skyldigheterna att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller kränkande behandling, kan huvudmannen för verksamheten bli skyldig att betala diskrimineringsersättning eller skadestånd till den som kränkts.”

Och vad är då kränkande behandling enligt denna? Jo:
”Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet”.

 

Jag blir så trött på att saker som denna händer i skolor varenda dag och att så få faktiskt tar det på allvar. Elever kränks. Varenda dag. När någon sedan lyfter detta blir den behandlad med total oförståelse av skolan och kränks genom det ytterligare. Jag vill inte bli en del av denna hemska skolvärld och människosyn som finns i så många skolor. Jag vill inte arbeta med likabehandlingsplanen under en liten temavecka och kanske ta upp att ”man ska vara en bra kompis” på någon lektion i livskunskap och sedan ”vara klar” med det området.

Jag är så HIMLA missnöjd med att vi inte får någon som helst utbildning/vägledning/tillfälle att diskutera viktiga saker som detta i min utbildning! Det är ju så otroligt viktigt. Och får vi inte det så blir det ju såhär, att varje enskild lärares (eller rektors) ”sunda förnuft” och egna känslor får styra och att det där levande dokumentet som likabehandlingsplanen ska vara bara blir något som ligger på skolans hemsida och ser bra ut om någon skulle läsa det.

Och när sånt här uppmärksammas så blir jag så orolig för min egen framtid, för på alla ställen jag varit på praktik och liknande har jag sett hur elever kränks av personal på skolan, inte precis i denna form men kränkningar likaväl. Är det såhär överallt?

 

EDIT: Att skolan sedan legitimerar denna bild med en elevundersökning och gör ett litet kollage bredvid bilden med andra elevers åsikter om bilden gör ju inte det hela bättre, nej det upprör mig minst lika mycket om inte mer. Det är ett pinsamt sätt att hävda att man jobbar med ”elevinflytande”. Jag skulle skämmas om jag jobbade på Tunaskolan och hade haft något med detta att göra.

6 comments on “Jag blir så trött”

 1. Himla bra, smart inlägg. Har sett artiklar och blogginlägg om den här VIDRIGA väggmålningen hela dagen och tycker det är sinnessjukt hur skolan har bemött kritiken. Förstår verkligen inte hur de tänker?

  Men ååå Yrsa du kommer bli en så himla bra lärare! Jag tycker du verkar vara både oerhört smart och varm och dessutom klok. Skulle gladeligen sätta mina framtida (i nu läget: fantasifoster) barn i din klass med LUGN. Önskar att alla lärarstudenter var lika BRA som du!

 2. Håller helt med. Hannas inlägg var dessutom fantastistk.
  Att den där bilden är upprörande känns ju nästan, och hemskt nog, självklart. Men att det finns lärare som beter sig sådär är ju helt oacceptabelt!
  Jag läser också till lärare och har bara ett år kvar. Till skillnad från dig har jag inte varit med om kränkning av elever men det är ju tydligt att alla äldre och ”erfarna” lärare inte har det minsta genustänk. Antar att det inte alls ingick när de studerade.
  Det är dock förvånande att det inte är ”tvång” på fortbildning inom ämnet iom att det ingår i vår uppgift, att lära ut och införliva demokrati, jämlikhet kring genus etc.
  Som jag skrev till Hanna så är jag jätterädd för att hamna på en skola där en eller flera lärare inte har det minsta genustänk eller beter sig så som lärarna och rektorn i den här händelsen. Jag hoppas att jag skulle säga ifrån men man har ju hört hur det kan vara att komma som helt färsk lärare till en skola där det redan finns en speciell skolkultur…
  Jag blir dessutom jätteledsen när lärare/rektorer beter sig så här eftersom de drar med sig hela lärarkåren och folk i allmänhet tycker illa om lärare… 🙁
  Ja, det här kändes mest rörigt skrivet, men man blir ju så upprörd och ledsen….
  Förhoppninsvis kan vi ändra på det här Yrsa!

 3. Det är en humoristisk målning. Det som skämmer mig mer är att folk blir uppröda. Samhället idag behöver inte mer lättkränkta människor.

  • Jaha det tycker du. Jag tycker att samhället behöver fler människor som tänker längre än att endast relatera till vad de själva känner om en sak. Denna målning bygger på stereotypa könsroller som skolan faktiskt har till uppdrag att motverka. Och även om det ”bara är en målning” för dig reproducerar den dessa könsroller och dessutom legitimerar den ett sådant beteende som figuren på bilden har, vilket inte är något annat än sexuellt ofredande. Att en rektor förkastar en reaktion på detta med att hon anser att målningen är humoristiskt är inget annat än otroligt okompetent och skrämmande. Så då tycker vi helt enkelt olika om detta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *